Kyselina hyaluronová je jednou z látek patřících do skupiny mukopolysacharidů (glykosaminoglykanů), která je základní složkou mimobuněčných částí epitelových a pojivových tkání (kůže, šlach, krevních cév, chrupavek, kostí aj.), v buňkách mají také ochranné funkce.

ve formě glykoproteinů tvoří rosolovité a slizovité látky (synoviální kapaliny kloubů, kapaliny očních jamek, různé sekrety, např. hlen dýchacího ústrojí, jsou součástí slin a jiných viskózních materiálů.

Tyto polysacharidy mají schopnost vázat značné množství vody.

Kyselina hyaluronová je nejběžnějším mukopolysacharidem. Skládá se z 250 – 25000 střídajících se jednotek D-glukuronové kyseliny a N-acetyl-D-glukosaminu vázaných ß-(1→3) glykosidovou vazbou.

V roztoku zaujímá objem asi tisícinásobný, než v suchém stavu, tvoří silně viskózní roztoky. S kationty vznikají soli, např. se sodíkem sodnou sůl – hyaluronan sodný.

Kyselina hyaluroná je přítomna v pokožce, kde brání průniku bakterií do tkání, je přítomna v chrupavkách, očním sklivci, je příčinou lubrikačních vlastností synoviální tekutiny (kloubního mazu), která v kloubech snižuje tření a absorbuje tlakové nárazy. Dále stimuluje endogenní produkci kyseliny hyaluronové buňkami synoviální membrány (vnitřní vrstva kloubního pouzdra), zlepšuje metabolismus buněk kloubní chrupavky a inhibuje degradaci kloubní chrupavky.

Ve strukturách mezibuněčné hmoty chrupavky je nejvíce zastoupená další látka ze skupiny glykosaminoglykanů – chondroitin sulfáty. Jde o polysacharid složený z pravidelně se opakujících monomerů glukuronátu a N-acetylgalaktosaminu se sulfátovou skupinou. Chondroitin sulfáty spojují buňky v živočišných tkáních.

chondroitin sulfát tvoří až 40% některých chrupavek, je přítomen i ve šlachách, v kostech, pokožce a v glykopriteinech slin.

Chondroitin sulfáty mají schopnost vázat vodu a to je příčinou pružnosti chrupavek.

Použité zdroje informací:

VELÍ3SEK, J. – Chemie potravin, OSSIS Tábor 2002, učebnice VŠCHT

KODÍČEK, M. kyselina hyaluronová. From Biochemické pojmy : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT

Praha, 2007 [cit. 2009-11-02].

Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es002/ebook.html?p=kyselina_hyaluronova>

KOGAN, G.; ŠOLTÉS, L.; STERN, R.. Hyaluronic acid: a natural biopolymer with a broad range of biomedical

and industrial applications. Biotechnol Lett, 2007, roč. 29, s. 17-25. (en)

VOKURKA, M., Hugo, J. a kol..Velký lékařský slovník, Maxdorf 2009