Hyalgel Dog

Hyalgel Dog

eshop Hyalgel Dog

s jablkovou příchutí je psy dobře přijímán, může se i přidat zvířeti do krmné dávky nebo pití. Dávkuje se v závislosti na váze psa, 3 ml na 10 kg živé váhy, toto množství obsahuje 3,7 mg hyaluronanu sodného a 100 mg chondroitinsulfátu

Určen je především pro psy:

- s vyšším zatížením kloubů při sportu a práci

- pro zlepšení kloubní pohyblivosti a při ztuhlosti kloubů (zejména u starších jedinců)

- při onemocnění a poranění pohybového aparátu

- při zánětu vazů, šlach a kloubů

- po úrazech a operačních výkonech v oblasti pohybového aparátu

- pro intenzivní regeneraci kloubního aparátu

 

Kyselina hyaluronová je jednou z látek patřících do skupiny mukopolysacharidů (glykosaminoglykanů), která je základní složkou mimobuněčných částí epitelových a pojivových tkání (kůže, šlach, krevních cév, chrupavek, kostí aj.), v buňkách mají také ochranné funkce. V kloubní chrupavce je hlavní strukturální složkou. Ve formě glykoproteinů tvoří rosolovité a slizovité látky (synoviální kapaliny kloubů, kapaliny očních jamek, různé sekrety, např. hlen dýchacího ústrojí, jsou součástí slin a jiných viskózních materiálů. Kyselina hyaluronová je nejběžnějším mukopolysacharidem. Skládá se z 250 – 25000 střídajících se jednotek D-glukuronové kyseliny a N-acetyl-D-glukosaminu vázaných ß-(1→3) glykosidovou vazbou. V roztoku zaujímá objem asi tisícinásobný, než v suchém stavu, tvoří silně viskózní roztoky. S kationty vznikají soli, např. se sodíkem sodnou sůl – hyaluronan sodný. Kyselina hyaluroná je přítomna v pokožce, kde brání průniku bakterií do tkání, je přítomna v chrupavkách, očním sklivci, je příčinou lubrikačních vlastností synoviální tekutiny (kloubního mazu), která v kloubech snižuje tření a absorbuje tlakové nárazy. Dále stimuluje endogenní produkci kyseliny hyaluronové buňkami synoviální membrány (vnitřní vrstva kloubního pouzdra), zlepšuje metabolismus buněk kloubní chrupavky a inhibuje degradaci kloubní chrupavky. Ve strukturách mezibuněčné hmoty chrupavky je nejvíce zastoupená další látka ze skupiny glykosaminoglykanů – chondroitin sulfát. Jde o polysacharid složený z pravidelně se opakujících monomerů glukuronátu a N-acetylgalaktosaminu se sulfátovou skupinou. Chondroitin sulfáty spojují buňky v živočišných tkáních. chondroitin sulfát tvoří až 40% některých chrupavek, je přítomen i ve šlachách, v kostech, pokožce a v glykoproteinech slin. Chondroitin sulfáty mají schopnost vázat vodu a to je příčinou pružnosti chrupavek. Nejčastěji zmiňovanou je artróza koleních kloubů V současné době je přípravkem první volby intraartikulární podávání kyseliny hyaluronové přímo do postiženého kloubu. Injekční podávání probíhá opakovaně a je spojeno jednak s nepohodlím, ať již při vlastní aplikaci, nebo pro nutnost opakovaného docházení na proceduru. Také je zde riziko komplikací, a proto je více žádoucí nahradit tuto formu formou jednodušší, jako první se nabízí perorální podávání. Z tohoto důvodu je důležité, že perorálně podávaná kyselina hyaluronová je skutečně absorbována a distribuována do kloubů. Výsledky pokusů na zvířatech ukázaly, že ano. Série experimentů s použitím radioaktivně značenou kyselinou hyaluronovou ukázaly, že při perorálním podání je skutečně absorbována a distribuována do organismu a byl zjištěn například v kůži, kostech, krvi, slinných žlázách a v kloubech a zůstal zachován v těchto tkáních po dlouhou dobu, a to i v případě hyaluronanu o molekulových hmotnostech větších než 1 MDa. Ve střevě může dojít k narušení orálně podaného hyaluronanu prostřednictvím střevních bakterií, nicméně výsledky studií na zvířatech, modely distribučních cest v organismu a řada klinických studií na lidech, ukazují, že pravděpodobně distribuován a absorbován je a zachovává si svou biologickou aktivitu. Nedávno uvedené studie také ukazují, že HA o vyšších molekulových hmotnostech podporují biologické procesy vedoucí k potlačení zánětu. V posledních letech proběhla řada studií s pacienty v různých fázích osteoartrózy. Dávkování a doba používání byly různé, od 60 mg po 200 mg denního příjmu, doba podávání byla od 8 týdnů do 12 měsíců. Byly nejen vyhodnocovány stavy kloubního aparátu, ale i symptomy provázející kloubní obtíže, které může zhodnotit pacient, jako je např. bolestivost, ztuhlost, míra pohyblivosti. Nedávno uveřejněné výsledky experimentu, kde se podávání HA spojilo s pravidelným procvičováním kloubu, tyto předpoklady potvrdily.

© Copyright SILVITA s.r.o. 2018, vytvořilo studio Pixel Design

Podmínky užití | Mapa stránek